MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Sławno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania

2016 rok

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, Gmina Opoczno

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, Gmina Opoczno

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

2015 rok

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna Gmina Opoczno

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

October 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Ostrzeżenia meteorologiczne
banner parafie
Przerwy w dostawie wody
Koronawirus
ASF
Spis rolny
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
EuroRenoma
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Łódzkie atrakcje
Nardkalk
BLISKO
banner ŚDM
Monografia
Wybory Prezydenta RP 2020
Informator Gminy Sławno
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku