Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Kunicach

Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Kunicach
07.07.2021

Kolejnym zebraniem sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 03 lipca 2021 roku było zebranie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach. Zebranie otworzył Prezes, druh Jarosław Krawczyk. Przywitał wszystkich członków jednostki oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Sławno, Członka Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Pana Tadeusza Wojciechowskiego, druha Antoniego Kotusiewicza Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie, druha Grzegorza Krakałę Komendanta Gminnego OSP w Sławnie, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kunicach panią Marię Stanisławiak. P Po przywitaniu gości przystąpiono do  realizacji zaplanowanego porządku obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za 2020 rok, przyjęto plan działalności na 2021 rok . Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Druhowie jednogłośnie udzielili poparcia dla Zarządu jednostki.

W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Kunicach przedstawia się następująco:

druh Jarosław Krawczyk – Prezes jednostki

druh Arkadiusz Knap – Wiceprezes

druh Wiktor Rozpędowski – Wiceprezes - Naczelnik

druh Krzysztof Musiał – Z-ca Naczelnika

druh Piotr Margas – Sekretarz

druh Stanisław Borkowski – Skarbnik

druh Robert Rozpędowski – Gospodarz

druh Józef Jaworski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

druh Kacper Franas – Przewodniczący

druh Witold Anduła - Sekretarz

druh Marek Dworak - Członek

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali:

druh Jarosław Krawczyk

Druh Krzysztof Musiał

Druh Arkadiusz Knap

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie wybrano druha Jarosława Krawczyka.

 

 

Sierpień 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku