Aktualności

Aktualności
Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Sławno zasadami do dofinansowania mogą zostać...
              W dniu 13 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpiosana umowa na realizację projektu pn. Budowa  odnawialnych źródeł energii  w Gminie Sławno.Projekt jest współfinansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...
Wójt Gminy Sławno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2022.2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji...
W miniony weekend odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Obrady otworzył druh Arkadiusz Gawin Prezes jednostki w Kamieniu. Przywitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Sławno, Członka Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP...
W dniu 11 marca Tadeusz Wojciechowski – Wójt Gminy Sławno, Beata Szlęzak Zastępca Wójta, Andrzej Mazur Sekretarz, Mirosława Śmigiel Skarbnik oraz Radni Rady Gminy Sławno złożyli wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Sławno z okazji Dnia Sołtysa życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia w...
W dniu 5 marca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie obył się Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Sławno o Puchar Wójta Gminy Sławno. Otwarcia Turnieju dokonał Tadeusz Wojciechowski Wójt Gminy Sławno - Honorowy Członek Zarządu Oddziału...
W dniu 4 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2022 roku. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP dh Krawczyk Jarosław, który przywitał zaproszonych gości, członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej...

Pages

September 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku